Dahlior Skötselråd

– Planteras när jorden är varm, i våra breddgrader zon 3, runt 1 maj. Kan planteras tidigare men börjar inte växa förrän det blir värme.

– Kan planteras i alla sorters jordar men dahlior har ett krav och det är sol minst halva dagen. Med för få soltimmar minskar blomningen. Även med allt för kraftig gödning blir det mest gröna blad.

– Planteringsavstånd på de lägsta dahliorna är 15 – 25 cm, medelhöga ca 40 cm och höga sorter 50 – 60 cm.

– Låga dahlior och högre med små blommor börjar blomma hos oss i växtzon 3 i slutet av juli. Jättedahliorna tar några veckor till på sig att utveckla sina stora blommor och får kort blomningstid om de odlas i hög växtzon.– Dahliorna kan fördrivas för tidigare blomning men kräver ljus och plats för att inte bli höga och rangliga. Normalt inte tidigare än en bit in i april om man inte har extremt bra växthus. Se mer odlingsråd för dahlior här